Waarom is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) zo interessant?

Heeft het bedrijf waar je werkt geen of maar een beperkte groepsverzekering? Dat ziet er dan niet zo goed uit voor je pensioen. Maar wist je dat je zelf voor een extra aanvullend pensioen kan sparen? Ja, natuurlijk, maar wist je ook dat je dit kan doen via je werkgever? Met het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) bouw je nu zelf aan een hoger pensioen.

WDR verzekeringen regelt dat extra pensioen graag voor je. We maken het bovendien heel eenvoudig voor je: via ons sluit je een pensioencontract af met een verzekeraar. De verzekeraar stuurt je een attest dat je aan je werkgever bezorgt. Het maandelijkse bedrag dat je spaart voor je extra pensioen wordt automatisch van je nettoloon afgehouden. De werkgever stort dit geld vervolgens in je pensioenspaarcontract.

Hoeveel mag je storten?

Je kan sparen tot aan het maximum plafond van 1600 euro per jaar dat wettelijk bepaald is. Is je loon hoger dan 53.333 euro per jaar dan kan je tot 3 procent van je referentieloon* sparen, maar hier worden dan wel de pensioenreserves in je groepsverzekering of sectorplan (**) van afgetrokken.

We wijzen je graag op het mooie fiscale voordeel van deze regeling, namelijk 30% belastingvermindering op de bedragen die je werkgever afhoudt van je nettoloon. Bij een jaarlijkse storting van 1.600 euro, heb je dus een fiscaal voordeel van 480 euro.

(*) Je referentieloon is je brutoloon inclusief vakantiegeld, bonus, dertiende maand en dergelijke voor aftrek van de sociale bijdragen. Je kan je referentieloon terugvinden in het document ‘individuele rekening’ dat je jaarlijks van je werkgever krijgt.

(**) Het bedrag van je al opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler vind je terug op www.MyPension.be.

Je kiest zelf in welke formule je spaart

WDR Verzekeringen helpt je met het verdelen van je stortingen. Samen met ons kies je de beste formule.

  1. Absolute zekerheid voor je spaargeld: een spaarverzekering (tak 21). Je spaargeld is beschermd en geniet een gegarandeerd rendement dat op het ogenblik van de storting geldt. Dit rendement is jaarlijks herzienbaar. Bovendien neem je deel in de winst van de verzekeraar.
  2. Neem je iets meer risicoén een mogelijks hoger rendement: een beleggingsverzekering (tak 23) zonder kapitaalgarantie. De waarde van je pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.
  3. Of je gaat voor een combinatie van 1 en 2. Ook in deze combinatie kan de waarde van je pensioenspaarpot dus schommelen.

Levenscyclusstrategie

Heb je zicht op de beste formule, dan kan je ervoor kiezen om het beheer aan de experts van de verzekeraar over te laten. Je stortingen worden verdeeld op basis van je leeftijd (hoe lang kan je nog sparen) en je bereidheid om risico’s te nemen. Je spaargeld wordt optimaal verdeeld over formules met meer of minder risico. Hoe jonger je bent, hoe meer risico je kan inbouwen en hoe hoger het potentiële rendement kan zijn. Word je een dagje ouder, dan zorgen meer defensieve beleggingen voor meer stabiliteit. De levenscyclusstrategie zorgt er ook voor dat hoe dichter je je pensioen nadert, hoe minder je spaargeld zal schommelen.

Je kan hier kiezen uit twee basisformules:

  1. Gemengd: een combinatie van een beleggingsverzekering (tak 23) en een spaarverzekering (tak 21)
  2. Niet gemengd: 100 procent wordt gestort in een beleggingsverzekering (tak 23), dus zonder kapitaalgarantie

Belangrijk bij elke keuze is dat je aangeeft hoeveel risico je wil nemen: defensief, dynamisch of een mix van die twee (gemengd).

Wij van WDR Verzekeringen kunnen niet genoeg herhalen dat beleggen in tak 23 producten risico’s met zich meebrengt. Je hebt immers te maken met de evoluties op de financiële markten. Afhankelijk van het geselecteerde beleggingsfonds kan dit bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Minder bekende voorbeelden zijn het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico.

Onze specialisten raden je ook aan om je gezin te beschermen zou je vroegtijdig komen te overlijden. Binnen je VAPW-contract kan je een aanvullende overlijdensdekking afsluiten. Ook dat regelen we graag voor je.

Interesse? Meer uitleg nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.