Tienjarige BA : start uw bouwwerken pas op als u een verzekeringsbewijs hebt

Beste klant,

Zoals u weet, moeten alle spelers uit de bouwsector, waarvan de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die zij beroepshalve op in België gelegen woningen verrichten, sinds 1 juli 2018 een verzekering Tienjarige BA afsluiten.

Maar wie een verzekering afsluit, is daarom nog niet gedekt.

Het blijkt immers dat veel aannemers bij de start van de bouwwerken niet in het bezit waren van hun verzekeringsbewijs.

Echter, alvorens van start te gaan met bouw- of renovatiewerken aan een woning, vraagt de wet Peeters om in het bezit te zijn van een verzekeringsbewijs. Dit garandeert dat u gedekt bent op basis van uw contract bij een schadegeval waarbij uw tienjarige aansprakelijkheid in gedrang komt.

Hoe krijgt u een verzekeringsbewijs?

Heel eenvoudig: vooraleer u start met de werkzaamheden, bezorgt u ons alle nodige informatie over de bouwplaats. Wij geven u vervolgens uw verzekeringsbewijs.

In deze periode is het voor het voortbestaan van uw onderneming des te belangrijk dat u voor elke bouwplaats in het bezit bent van uw verzekeringsbewijs.

Wij staan te uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden.