Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook D&O of Directors & Officers genoemd) heeft als hoofddoel het privévermogen van bestuurders te beschermen bij schadeclaims tegen uw bedrijf of vzw.

De wetgeving rond het besturen van vennootschappen en verenigingen wordt steeds strenger. Daardoor loopt u als zaakvoerder of bestuurder meer en meer risico om aansprakelijk te worden gesteld voor een eventuele fout.

Waarom kiezen voor een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid?

Het aantal vorderingen tegen bestuurders is de laatste jaren fors gestegen. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • De wetgeving die met de jaren strenger en strenger wordt
 • De bescherming door de vennootschap werd door de jaren ingeperkt
 • Benadeelden stappen sneller naar de rechtbank en eisen grotere claims.
 • Meer en meer partijen kunnen een claim indienen

Bestuurdersaansprakelijkheid richt zich voornamelijk op het feit dat men de bestuurders persoonlijk kan aanspreken in plaats van de vennootschap. Dit kan leiden tot bijzonder hoge advocaatkosten en eventuele schadevergoedingen. Deze polis vergoedt niet alleen de schadevergoeding, maar ook de verdedigingskosten.

Voorbeelden van schadeclaims

Er zijn tal van voorbeelden van aandeelhouders, werknemers en klanten die schadeclaims indienen tegen topmensen van bedrijven. De oorzaken variëren van boekhoudkundige fouten tot onrechtmatige ontslagen.

Enkele voorbeelden van gebeurtenissen of vergissingen die tot schadeclaims kunnen leiden:

 • Er gebeurt een arbeidsongeval in uw bedrijf. Het slachtoffer of zijn nabestaanden leggen de oorzaak bij een gebrek aan opleiding of onveilige werkomstandigheden.
 • Een ontslagen werknemer vecht zijn ontslag aan.
 • Uw bedrijf loopt schade op na een brand of onweer en er is geen brandverzekering.

Ook meerdere partijen kunnen een schadeclaim indienen, zoals in deze voorbeelden:

 • De curator in naam van de gezamenlijke schuldeisers
 • De vennootschap zelf
 • Derden: overheden, leveranciers, klanten, werknemers, concurrenten,…

Zo werkt de polis bestuurdersaansprakelijkheid

Om de bestuurders van uw bedrijf of vzw te beschermen, is een polis bestuurdersaansprakelijkheid de meest efficiënte manier.

Deze verzekering beschermt u op twee manieren:

 • Hij verdedigt de bestuurder wanneer een tegenpartij schade claimt wegens bestuursfouten.
 • Hij vergoedt tevens de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Uw privévermogen wordt op deze manier gevrijwaard wanneer er binnen uw bedrijf een schadegeval of vergissing gebeurt.

Polissen D&O vergelijken

Als onafhankelijk makelaar is WDR Verzekeringen de ideale partij om polissen van verschillende maatschappijen voor u te vergelijken. Zo krijgt u de garantie dat u verzekerd bent op maat van uw bedrijf en werknemers.