Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

U en uw medewerkers zijn voortdurend actief in uw bedrijf. Bij die activiteiten bestaat er altijd een kans dat er iets gebeurt waar u aansprakelijk voor kan worden gesteld. Als u, zelfs buiten uw wil om, schade veroorzaakt, moet u opdraaien voor de gevolgen. Er zijn verschillende verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid die u daartegen indekken:

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

De polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt schade aan derden, als die het gevolg is van een fout of een handeling door het bedrijf of haar personeel bij de uitbating van de bedrijvigheid. Het gaat hier om fouten die geen betrekking hebben op contractuele verplichtingen.

Vraag een offerte

 Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Deze polis vergoedt eventuele schade die voorkomt nadat de werken zijn uitgevoerd of na de levering van goederen. Wanneer uw werkzaamheden achter de rug zijn, verliest u er vaak de controle over. Terwijl uw aansprakelijkheid wel blijft doorlopen.

 BA beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering vergoedt eventuele schade die u veroorzaakt door een fout in de naleving van een contract. Om uw beroep uit te oefenen, sluit u contracten af met klanten. En die moet u ook naleven. Maar het kan gebeuren dat u een professionele fout maakt, of dat u zich bijvoorbeeld vergist bij het geven van advies.

Als uw klant hierdoor schade ondervindt, kan hij een schadevergoeding vragen en ook krijgen. De consumenten van vandaag kennen hun rechten. Ze stappen dan ook gemakkelijker naar de rechtbank om beroepsaansprakelijkheid in te roepen wanneer het contract niet is nageleefd.

WDR Verzekeringen heeft veel ervaring met beroepsaansprakelijkheid in de medische sector (bijvoorbeeld ziekenhuizen, dokters, osteopaten,…), in de advocatuur, het notariaat en de IT-sector.

BA alle bouwplaatsrisico’s

Een polis BA alle bouwplaatsrisico’s dekt een gebouw of ander bouwwerk dat tot een werf behoort. Ook de schade aan derden tijdens de duur van de werken is gedekt.

Objectieve BA openbare ruimten

Hebt u voor uw bedrijfsactiviteiten een gebouw dat openstaat voor het publiek, zoals een winkel, kantoor, restaurant of café? Dan bent u wettelijk verplicht om een polis Objectieve BA openbare ruimten af te sluiten. Die vergoedt eventuele schade aan derden die zich in uw gebouw bevinden.

Vraag een offerte

BA-verzekeringen vergelijken

Als onafhankelijk makelaar is WDR Verzekeringen de ideale partij om polissen van verschillende maatschappijen voor u te vergelijken. Zo krijgt u de garantie dat u verzekerd bent op maat van uw bedrijf en werknemers.