Brandverzekering voor ondernemingen en zelfstandigen

Een brandverzekering is een overkoepelende term voor polissen die uw bedrijfsgebouwen beschermen tegen bepaalde risico’s. Dit soort verzekering dekt dus meer dan alleen brandschade. Onder meer de volgende risico’s worden gedekt in een basiswaarborg:

 • Brand en mogelijke gevolgen daarvan, zoals schade aan machines door het blussen
 • De uitwerking van elektriciteit
 • Ontploffing
 • Waterschade
 • Glasbreuk
 • Storm of hagel

Met andere woorden: een waarborg brand dekt de onmiddellijke gevaren die uw roerend en onroerend goed bedreigen.

 Aanvullende waarborgen

Indien nodig kan u onder meer volgende aanvullende waarborgen afsluiten:

 •  Diefstal, beschadiging en vandalisme als gevolg van een (poging tot) diefstal
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Een polis bedrijfsschade na brand dekt u in tegen commercieel verlies na een schadegeval
 • Een polis machinebreuk dekt schade aan uw toestellen of bedrijfsmaterieel.

De mogelijkheden verschillen van maatschappij tot maatschappij. Indien u bepaalde wensen of bijzonderheden hebt, adviseert WDR Verzekeringen u over de mogelijke oplossingen voor uw bedrijf.

 Brandpolissen voor bedrijven vergelijken

Als onafhankelijk makelaar is WDR Verzekeringen de ideale partij om polissen van verschillende maatschappijen voor u te vergelijken. Zo krijgt u de garantie dat u verzekerd bent op maat van uw bedrijf en werknemers.