Verzekering bedrijfsschade

Om uw bedrijf in te dekken tegen de materiële schade van een brand, schade door stormweer of een diefstal, hebt u een brandverzekering. Maar wat als u als gevolg van zo’n voorval de activiteiten van uw bedrijf moet stopzetten? U ziet uw inkomsten kelderen terwijl de vaste kosten gewoon blijven lopen. Het voortbestaan van uw bedrijf kan in dergelijke situaties onzeker worden.

Een verzekering bedrijfsschade helpt u om de financiële situatie van uw bedrijf weer op te krikken. Ze betaalt uw vaste kosten gedurende de vergoedingsperiode en keert bovendien uw winstderving uit.

Wat wordt gedekt?

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt u zodanig dat uw bedrijf in dezelfde financiële situatie gebracht wordt als het zou zijn indien er geen brand of schadegeval was geweest. Dat houdt de volgende waarborgen in:

  • Onkostenvergoeding per dag dat de bedrijfsactiviteiten stilliggen
  • Vergoeding van vaste kosten
  • Vergoeding van kosten die nodig zijn om het bedrijf weer operationeel te krijgen (zoals de huur van een vervangend bedrijfsgebouw)
  • Verzekering van de omzet

Optionele extra waarborgen

Bovenop de basiswaarborgen kan u als bedrijfsleider voor de volgende extra waarborgen kiezen:

  • Dekking bij verlies aan omzet door schadegeval bij een leverancier
  • Erelonen van een expert die moet worden aangesteld om de schade in te schatten
  • Bijkomende extra kosten

Polissen vergelijken

Als onafhankelijk makelaar is WDR Verzekeringen de ideale partij om polissen voor u te vergelijken. Zo krijgt u de garantie dat u verzekerd bent op maat van uw bedrijf.