Verzekering voor arbeidsongevallen

De wet verplicht elke werkgever om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het geeft u bovendien meer gemoedsrust: uw medewerkers zijn van groot belang voor uw onderneming en een arbeidsongeval is snel gebeurd. Er kunnen zich heuse drama’s voltrekken indien u niet op alles bent voorbereid.

Welke ongevallen dekt een arbeidsongevallenverzekering?

Een verzekering voor arbeidsongevallen biedt een waarborg in volgende gevallen:

  • Als uw personeel lichamelijke letsels oploopt op het werk
  • Als een werknemer op de weg van en naar het werk ingevolge een plotse en externe gebeurtenis; ongeacht de aard van het ongeval en zonder de schuld te moeten bewijzen.
  • Afhankelijk van de maatschappij en de verzekeringsformule zijn er soms extra’s aan verbonden, zoals risico-onderzoeken en nazorg.

Welke kosten worden gedekt?

Volgende kosten worden vergoed door een arbeidsongevallenverzekering:

  • Medische kosten en transportkosten
  • Vergoeding voor het verlies aan inkomen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Rente in geval van overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid

Uitbreidingen

Als werkgever kunt u de verzekering verder uitbreiden bovenop de wettelijke verplichtingen:

  • Een wettelijke arbeidsongevallenverzekering dekt uw medewerkers die minder verdienen dan het wettelijk plafond. Voor salarissen die hoger liggen dan dit plafond (41.442,43 euro in 2016) kan een luik ‘excedent’ in de polis opgenomen worden.
  • Ook een luik ‘privéleven’ kan worden toegevoegd, voor ongevallen die gebeuren buiten het werk.

Gewaarborgd inkomen

Voor bedrijfsleiders met een zelfstandigenstatuut bieden wij een bedrijfsleidersverzekering (ongevalsdekking 24 uur op 24) of een verzekering gewaarborgd inkomen.

Arbeidsongevallenverzekeringen vergelijken

Als onafhankelijk makelaar is WDR Verzekeringen de ideale partij om polissen voor u te vergelijken. Zo krijgt u de garantie dat u verzekerd bent op maat van uw bedrijf en werknemers.