Groene kaart wordt wit vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli moet de internationale verzekeringskaart van onze wagens verplicht in zwarte letters op wit papier/witte achtergrond worden gedrukt. Deze maatregel werd ingevoerd door de CoB (Council of Bureaux) en geldt voor alle lidstaten van de organisatie (d.w.z. de staten die vermeld zijn op de huidige groene kaart).

Groene en witte achtergrond naast elkaar tot 31 december 2021

Tot 31 december 2021 mogen verzekeringskaarten op groene en witte achtergrond naast elkaar bestaan. Kaarten uitgegeven op een groene achtergrond vóór 1 juli 2020 en waarvan de dekkingsdatum na die datum ligt, blijven dus nog van kracht tot uiterlijk 31 december 2021. Ze worden hernieuwd op de vervaldag van het contract, op wit papier/witte achtergrond.

Het is verboden om vóór 1 juli 2020 nieuwe kaarten op wit papier/witte achtergrond uit te geven. Er wordt rekening gehouden met de uitgiftedatum en niet met de datum van (het begin van) de dekking.

Exit tweezijdig verzekeringsbewijs

Andere belangrijke wijziging: vanaf september 2020 moet ook de achterkant van de kaart worden aangepast, die moet namelijk blanco zijn. De kaarten kunnen dus niet meer afgeleverd worden met een recto-verso afdruk. Deze aanpassing zal vanaf september geleidelijk worden doorgevoerd.

Belangrijk

Vanaf 1 juli kunnen verzekeraars dit document op papier of elektronisch afleveren. Het elektronische formaat zal echter niet onmiddellijk door alle landen worden aangenomen. Momenteel zullen de meeste maatschappijen geen internationale verzekeringskaart in elektronisch formaat aanbieden.

De maatschappijen werken momenteel aan een aanpassing van onze verzekeringskaarten om ze op wit papier/witte achtergrond te kunnen afdrukken. De nieuwe modellen (met blanco achterzijde en verwijdering van de contactgegevens van de nationale kantoren) zullen in dus binnenkort beschikbaar zijn.

Wat betekent dit voor jullie?

Alle klanten met een polis die vervalt na 1 juli krijgen een nieuw model van internationale verzekeringskaart, afgedrukt op wit papier/witte achtergrond.

Dat geldt ook voor klanten die hun premie gespreid betalen. Als hun vervaldatum na 1 juli valt, krijgen ze het nieuwe model op wit papier /witte achtergrond, ook al gaat het niet om de jaarlijkse vervaldag van de polis.