Dossier zelfstandigen: Welke verzekeringen zijn absoluut noodzakelijk ?

Wanneer je als zelfstandige met een eigen zaak begint, zijn er drie zeer belangrijke verzekeringen:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid – Beroepsaansprakelijkheid
  • Overlijden en gewaarborgd inkomen
  • Arbeidsongevallen (wettelijk verplicht).

1) Burgerlijke aansprakelijkheid

Je bent samen met je medewerkers voortdurend actief in je bedrijf. Bij al die activiteiten is er altijd een kans dat er iets gebeurt waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld. Als je, zelfs buiten je wil om, schade veroorzaakt aan anderen (derden), moet je opdraaien voor de gevolgen. Er zijn verschillende verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) die je daartegen kunnen indekken afhankelijk van de soort schade en je activiteiten:

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze verzekering dekt schade aan derden, als die het gevolg is van een fout of een handeling door je bedrijf of je personeel tijdens de activiteiten. Het gaat hier om fouten die geen betrekking hebben op contractuele verplichtingen. Bij het plaatsen van een nieuw raam beschadig je bijvoorbeeld het parket bij je klant, een schade die gedekt is in uw polis BA Uitbating. Het leveren van een nieuw raam daarentegen, is niet gedekt.

Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Deze polis vergoedt eventuele schade die ontstaat nadat de werken zijn uitgevoerd of na de levering van goederen. Wanneer de werkzaamheden achter de rug zijn, verlies je er vaak de controle over. Terwijl je aansprakelijkheid wel blijft doorlopen. Voorbeeld: enkele maanden na het plaatsen van het raam loopt er water binnen en is het parket beschadigd. Deze schade is wel degelijk gedekt met deze verzekering, de reparatie of vervanging van het raam daarentegen niet

Burgerlijke aansprakelijkheid – beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt intellectuele fouten, dus geen uitgevoerde werken of geleverde producten. Contracten die worden afgesloten met klanten, moeten worden nageleefd. Maar het kan gebeuren dat je een professionele fout maakt of dat je je bijvoorbeeld vergist bij het geven van advies. Als je klant hierdoor schade ondervindt, kan hij of zij een schadevergoeding vragen en ook krijgen. De consumenten van vandaag kennen hun rechten. Ze stappen dan ook gemakkelijker naar de rechtbank om beroepsaansprakelijkheid in te roepen wanneer een contract niet is nageleefd.

WDR Verzekeringen heeft veel ervaring met beroepsaansprakelijkheid in de medische sector (ziekenhuizen, artsen, osteopaten…), in de advocatuur, het notariaat, de IT-sector en consultancy.

Vraag vrijblijvend een offerte.

 

2) Overlijden en Gewaarborgd Inkomen

Zelfstandige, ondernemer, vrij of medisch beroep: je bent je eigen baas met alle voor- en nadelen. Daarnaast loop je wel grotere risico’s en geniet je minder sociale bescherming. Hoe zit dat met pensioen, arbeidsongeschiktheid en de financiële bescherming van je gezin?

Je bent elke dag in de weer voor je werk en je klanten. Iedereen rekent op je. Ook je gezin. En waar reken je zelf op? Wat zijn de scenario’s mocht je door ziekte of een ongeval een tijd niet kunnen werken? Of erger: wat als je plots zou overlijden? Even stilstaan en op voorhand enkele zaken regelen, stellen je toekomst, die van je gezin én die van je bedrijf veilig.

DEKKING OVERLIJDEN

Deze dekking op maat van je specifieke noden en je gezinssituatie is een must voor elke beginnende zelfstandige. Het starten van een zaak vraagt veel investeringen. Met deze verzekering kan je voor je nabestaanden de vele problemen na je overlijden toch iets verlichten.

GEWAARBORGD INKOMEN

Een tijd niet kunnen werken door ongeval of ziekte, daar moet je als zelfstandige extra rekening mee houden. Een werknemer valt terug op het vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Als zelfstandige heb je een zeer beperkte dekking via je sociale zekerheidskas.

Arbeidsongeschiktheid of erger, onverwacht overlijden, hebben voor een zelfstandige vaak zware financiële gevolgen voor het (gezins)inkomen. Daarom denk je er best aan om ook bijkomende risicodekkingen af te sluiten.
Met een zogenaamd gewaarborgd inkomen vang je een tijdelijk inkomensverlies op, terwijl een overlijdensdekking de financiële toekomst van je geliefden verzekert.
Met deze twee risicodekkingen (Overlijden en Arbeidsongeschiktheid) zorg je voor financiële zekerheid.

PENSIOEN

Als zelfstandige regel je je werk zelf, en ook voor je toekomst wil je zelf kunnen zorgen. Voor jou heeft WDR specifieke oplossingen die je financieel voorbereiden op een welverdiend pensioen. Hiermee vang je het, soms grote, verschil op tussen de beschikbare middelen verbonden aan je zelfstandige loopbaan en je latere wettelijke pensioen. Bovendien kies je hiermee voor fiscaal interessante spaarformules.

Pensioenopbouw is mogelijk als zelfstandige met een Pensioenovereenkomst Zelfstandige (POZ) of via een vennootschap met een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Dit kan met een fiscaal interessante Tak 23- of Tak 21-oplossing of een combinatie van beide. Als je kiest voor een Tak 21 levensverzekering, dan krijg je een gewaarborgd rendement met eventueel een winstdeelname er bovenop. Als je kiest voor Tak 23, dan hangt het rendement af van meerdere beleggingsfondsen. Je kan kiezen uit een uitgebreid gamma fondsen voor elk investeringsprofiel, van defensief tot dynamisch. Je kan met een POZ of IPT bovendien voordelig investeren in vastgoed via een bulletkrediet, een soort hypothecaire lening, of via een voorschot op je pensioen, of via de inpandgeving van je pensioen (als waarborg).

De specialisten van WDR Verzekeringen kunnen in deze POZ of IPT extra waarborgen inbouwen voor de bescherming van je gezin en je inkomen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

 

3) Arbeidsongevallen

Wanneer je een eerste werknemer aanwerft, ben je wettelijk verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten. Veel starters doen dit via hun sociaal secretariaat, wat niet altijd de meest concurrentiële polis met zich meebrengt.

Deze verzekeringen Arbeidsongevallen zijn gebaseerd op en verplicht door de Wet op de Arbeids­ongevallen van 10 april 1971. Onder een arbeidsongeval wordt verstaan: elk ongeval waarvan een werknemer het slachtoffer is tijdens of door het feit van de uitvoering van het arbeidscontract. Elk ongeval (geen ziekte) tijdens de werkuren evenals op de weg van en naar het werk is gedekt. De dekking Arbeidsongevallen voorziet in een vervangingsinkomen, de uitbetaling van alle medische kosten en een kapitaal voor blijvende invaliditeit en overlijden.

Dit is dan wel een verplichte dekking, maar wij van WDR Verzekeringen kunnen door de nodige vergelijkingen uit te voeren, heel wat voor je besparen.

Heb je interesse? Wil je meer informatie? Of advies op maat? Neem HIER contact met ons op.