Wilt u een beroep doen op een consultant? Of werkt u zelf als consultant? Enkele tips!

Dienstverlening die stoelt op kennis. Dat is vandaag de basis van ons economisch systeem. In die context bouwen steeds meer mensen een carrière uit als externe adviseur, professionals die bedrijven kunnen inhuren om specifieke problemen aan te pakken. Soms werken die adviseurs freelance, soms maken ze deel uit van een advieskantoor.

Misschien bent u zelf consultant, of wilt u het worden. Of meer nog: misschien wilt u binnen uw bedrijf een beroep doen op de diensten van een externe consultant. In dat geval zit u misschien nog met enkele vragen.

Een externe consultant inschakelen: komt dat uw bedrijf ten goede?

Voordelen:

 • De frisse en objectieve kijk van een buitenstaander kan een betere analyse opleveren van veranderingen of problemen in uw onderneming.
 • Ervaring en expertise die u niet in huis heeft. Een externe adviseur vernieuwt zijn ervaring ook voortdurend.
 • Tijd en flexibiliteit om zich over een probleem te buigen, het aan te pakken, en relevante info te verstrekken.
 • Geloofwaardigheid ten opzichte van derden (financiële instellingen …)
 • Niet vatbaar voor de interne machtsverhoudingen binnen het bedrijf.
 • Geschikte objectieve bemiddelaar bij conflicten. Onafhankelijkheid brengt vaak gezag en vertrouwelijkheid met zich mee.
 • Het advies is niet bindend. U doet ermee wat u wilt.
 • Op langere termijn minder duur dan een interne fulltime specialist.
 • Het contract is gemakkelijk opzegbaar. Belangrijk als blijkt dat het niet loopt zoals u had gehoopt.

Nadelen:

 • Per definitie minder goed op de hoogte van de interne situatie binnen een bedrijf.
  • Een externe adviseur moet zich eerst inwerken in de materie.
  • Het is een goed idee om regelmatig contact te houden met de externe adviseur terwijl hij zijn werk doet. Zo kunt u bijsturen mocht dat nodig blijken.
 • De consultant kan zelden optreden als woordvoerder voor het bedrijf.

Een geschikte adviseur kiezen

Een stappenplan voor u met een externe consultant in zee gaat:

 1. Zet na overleg binnen uw bedrijf duidelijk op papier waarom u een adviseur wilt inschakelen.
 2. Maak zelf een eerste analyse van het probleem.
 3. Leg uw oor te luisteren bij collega’s uit uw branche en vraag informatie aan een aantal consultants/adviesbureaus met kennis van zaken. Vraag altijd om referenties.
 4. Organiseer een kennismakingsgesprek om te zien of het klikt en of de consultant beantwoordt aan uw eisen en verwachtingen.
 5. Vraag een aantal offertes aan en vergelijk ze met het budget dat u uitgetrokken had.
 6. Neem de offerte goed door. Is uw probleemstelling goed omschreven? Hoe zal de adviseur te werk gaan om het einddoel te bereiken? Krijgt u tussentijdse rapporten?
 7. Maak uw keuze en breng de adviseur hiervan schriftelijk op de hoogte.

En wat zijn mogelijke risico’s voor u, als consultant?

Een consultant kan in tal van situaties op zijn verantwoordelijkheid worden gewezen: door gebrekkig of fout advies, een onregelmatigheid in een opgeleverd rapport, een analyse die niet strookt met de realiteit … Wat externe adviseurs betreft, worden twee soorten aansprakelijkheden onderscheiden:

 • De inspanningsverbintenis slaat op een adviesopdracht waarbij de consultant enkel advies geeft. Hij sluit een middelenverbintenis met zijn klant, wat betekent dat hij alle geschikte middelen zal aangrijpen om de prestatie te leveren waarvoor hij ingeschakeld werd. Is er een geschil, dan moet de klant aantonen dat de adviseur niet naar best vermogen zijn werk heeft gedaan: meestal valt dat echter relatief moeilijk te bewijzen.

 

 • De resultaatsverbintenis slaat op opdrachten waarbij de consultant niet alleen advies geeft maar de studies of het project ook zelf coördineert en superviseert. Hij moet met andere woorden een vastgelegd resultaat behalen. Daarom is het belangrijk dat het contract tussen de consultant en zijn klant dat resultaat duidelijk omschrijft, met objectieve en berekenbare criteria. Haalt de adviseur dat vooropgestelde resultaat niet, dan kan hij in gebreke worden gesteld. In dat geval kan de adviseur alleen van zijn aansprakelijkheid afzien als hij kan bewijzen dat een vreemde oorzaak aan de basis ligt van zijn falen (zoals overmacht).

Als adviseur doet u er dus goed aan om uw beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Aarzel vooral niet om ons daarover te raadplegen.